Jesteś na:  Strona główna > Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe w dwóch głównych obszarach:

Procedury i ciągłość operacyjna

Na podstawie szczegółowej diagnozy charakteru pracy i głównych procesów operacyjnych oferujemy zalecenia w zakresie:
organizacji pracy (w tym pracy zdalnej i hybrydowej, rotacji zmianowo-zespołowej, przepływu pracowników, szczególnych procedur dla kluczowych pracowników i działów),
organizacji fizycznej przestrzeni,
dostosowania procesów biznesowych,
wdrożenia procedur ochronnych (takich jak testowanie przesiewowe czy firmowe kwarantanny pracownicze).

W naszych działaniach uwzględniamy wykorzystanie dostępnych technologii w zakresie dezynfekcji osobistej i zabezpieczenia miejsc pracy, a także technologii cyfrowych w służbie bezpieczeństwa epidemiologicznego.  Dbamy także o stworzenie mechanizmów komunikacji i monitorowania zapewniających faktyczne stosowanie procedur bezpieczeństwa przez pracowników.

Celem jest zminimalizowanie prawdopodobieństwa i zakresu/negatywnego wpływu potencjalnych zachorowań i ognisk COVID-19 w firmie, przy jednoczesnym maksymalnym utrzymaniu ciągłości operacyjnej firmy.

Efektywność pracy zdalnej

Wiele firm i wiele obszarów tzw. biurowej działalności w czasie pandemii zostało przeniesione na formułę pracy zdalnej.  Pomagamy zmaksymalizować efektywność pracy zdalnej poprzez wdrożenie odpowiednich narzędzi w zakresie zdalnej komunikacji, ale także platform poprawiających efektywność pracy. Są to m.in. proste we wdrożeniu i użytkowaniu pakiety CRM, Project/Proces Management, szkolenia pracowników oraz szkolenia z elementów zarządzania w procesie długookresowej zdalnej pracy.  Pomagamy wdrożyć nowe narzędzia w relacje z klientami i dostawcami.  

Celem jest maksymalizacja efektywności bezpiecznej pracy w czasie pandemii, ale także wykorzystanie nowych narzędzi ofensywnie, aby uzyskać przewagę konkurencyjną.


Nasza oferta skierowana jest do firm o różnej wielkości: od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników.  Nasz zespół doradców biznesowych posiada szerokie doświadczenie w powyższych trzech obszarach wyniesione z pracy menadżerskiej i doradczej z wieloma firmami o różnej wielkości. Wykorzystujemy również doświadczenia stosowane w innych krajach Europy zachodniej , dostosowując je do polskich warunków.

Jeśli jesteś zainteresowany umów się na bezpłatną konsultacje on-line: wspólnie zastanowimy się jaki zakres wsparcia byłby właściwy dla Twojej firmy.


Wiodący eksperci i doradcy:

konsultacje-biznesowe-agnieszka-liszka-dobrowolska
dr Agnieszka Liszka – Dobrowolska

Ekspert w zakresie diagnozowania i poprawy jakości powietrza oraz ochrony osobistej przed smogiem. Ekspert w zakresie produktów i technologii służących ochronie przeciwwirusowej. Założycielka portalu oddechtozycie.pl oraz aseptycznafirma.pl . Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dla firm prywatnych, instytucji publicznych, biznesie i organizacjach non-profit.

doradztwo-biznesowe-marek-skuza
Marek Skuza

Doświadczony konsultant z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym firm. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem w firmach i doradztwie w tym zakresie.  Zajmuje się oceną, definiowaniem i wdrożeniem procedur zarządzania ryzykiem. Obecnie doradza w zakresie procesów i procedur związanych z ograniczeniem ryzyka związanego z COVID-19 na działalność operacyjną firm.

doradztwo-biznesowe-łukasz-dobrowolski
Łukasz Dobrowolski

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa biznesowego i operacyjnego, w tym 10 lat w McKinsey & Company. Ekspert w zakresie przebudowy i reorganizacji procesów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii i narzędzi cyfrowych.  Przedsiębiorca i menadżer z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu firmami.